МакедонскиСрпскиEnglish
 

 

   

Печати

 

Бројачи на кованици - Procoin PRC-100

Procoin PRC-100
Oвој продукт представува ефективен концепт за процесирање на кованици. Моделот PRC-100 воглавно се користи за броење на кованици или жетони. Способна е да брои без пауза или до предходно одредена вредност. Исто така е предвидана за броење на пресортирани кованици.

Подесувањето е едноставно со две рачки. Едно подесување на рачката е доволно да се одбере едно подесување од десетте различни деноминации. Сите деноминации кои се помали за 0,5 мм од предвиденото автоматски се предсортираат. Меморија овозможува зачувување на изброените кованици.

 

 

Бројачи на кованици - Procoin PROWRAP

Procoin PROWRAP

Врши врзување на кованици со просечна брзина од 25 / 35 (M / L) ролни во минута.

 


Бројачи на кованици - Procoin PRC-220

Procoin PRC-220

Бројач на кованици кој поседува висок капацитет на влезен дел и брои до 9 деноминации истовремено.

 


Бројачи на кованици - Procoin PRC-310

Procoin PRC-310

Машина која има ровусна конструкција од некорозивен челик кој се користи во сите високо софистицирани сортирачи на кованици. Компакноста на овој модел овозможува лесно преместување на работната единица. Машината има одличен сооднос на цената со квалитетот на вградените компоненти, кои обично се вградуваат во поголемите машини. погодна е и за мобилна употреба.

 


 

Бројачи на кованици - Procoin PRC-330

Procoin PRC-330

Машината е линиски сортирач на кованици кој истовремено сортира и брои до 8 деноминации. Го користи најновиот софтвер за детекција Coinsure Adaptive®. Поседува голема плоча за инспекција на која претходно се прочистуваат кованиците пред да се сортираат. Можно е кованиците да се уфрлуваат директно во фишеци.

 

 

Бројачи на кованици - Procoin PRC-350

Procoin PRC-350

Машина која сортира кованици и истите ги брои при што секоја деноминација се одделува во посебна фиока.

 

 

Бројачи на кованици - Procoin PRC-420

Procoin PRC-420

Машинава  е брз сортирач кој брои до 8 деноминации и поседува најнов софтвер за детекција на кованици и  постои можност за поврзување со принтер.

Брои кованици со дијаметар од 14-34mm и се надградува за сите можни валути. Капацитетот на Влезниот дел е 12 000 кованици, а брзината е од 1500-1800 ков/мин.

 

 

 Нагоре ↑

Вие сте на:   ДомаОпремаБанкарска опремаБројачи на кованици